Adatkezelési tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője és tulajdonosa, a Zodera Bt. (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 58), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak megfelel.

Adatkezelések alapelvei összhangban vannak a hatályos adatvédelemi jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

A honlap látogatói szabadon, személyes adatok megadása nélkül tekinthetik meg a honlap kínálatát. Az egyes kiegészítő szolgálatások igénybevételéhez szükséges személyes illetve egyéb adatok megadásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos tudnivalók a következők:

A látogatás és a látogatáshoz használt eszköz publikus adatai

Az adatkezelés célja: a látogatás során az adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a látogató által elvárt szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése, valamint a visszaélések kiküszöbölése miatt rögzíti a látogatás adatait.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
A kezelt adatok köre: a látogató böngésző programja által az adott látogatással kapcsolatban szolgáltatott publikus adatai.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

A fenti adatok kezelésének módjáról a a www.google-analytics.com címen tájékozódhat.

A fentieken kívül személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.

Ajándék Klub

Az adatkezelés célja: ajándékozással kapcsolatos ötletek, ünnepekkel, ünnepkörökkel kapcsolatos értesítések, emlékeztetők, termék ajánlatok, akciós ajánlatok küldése, termék/szolgáltatás kedvezményekkel, akciókkal kapcsolatos értesítők küldése, kapcsolattartás a klubtagokkal
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kezdeményezésére, az érintett hozzájárulásával a személyes adatok védelméről, az elektronikus információszabadságról szóló jogszabályok alapján
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.
Az adatok törlésének határideje: klubtagság lemondását követő 5 munkanap

Adattovábbítás(ok)

Adatfajta megnevezése: családi és utóneve(i), email címe
Címzett neve: az érintett által meghatározott kereskedő(k)/szolgáltató(k) részére küldött email és/vagy kizárólag az érintett által meghatározott kereskedő(k)/szolgáltató(k) által hozzáférhető webes felületen keresztüli nyilvánosságra hozatal
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett kezdeményezésére, az érintett hozzájárulásával a személyes adatok védelméről, az elektronikus információszabadságról szóló jogszabályok alapján
Az adattovábbítás módja: online kapcsolat
Időpontja: az érintett által meghatározott időpontban, az érintett által meghatározott rendszerességgel

Az adatkezelés nyilvántartási száma: beszerzése folyamatban

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai, elérhetőségei

Zodera Bt.
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 58
Adószám: 20558189-3-20
zodera {kukac} zodera {pont} hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: beszerzése folyamatban

Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

Személyes adatok törlése

A személyes adatok törlését vagy módosítását kezdeményeheti:
- postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 58. címen,
- e-mailben a zodera {kukac} zodera {pont} hu címen.

A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését az adatkezelő 30 napon belül elvégzi.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.